เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว24/04/2014 22:07:50
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 ร้านสะดวกซื้อ CB MART
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 195
สมาชิกคนล่าสุด: supwyli15
ข่าว - ประกาศ - ประชาสัมพันธ์เทศบาลหนองปลาปาก
ประกาศสำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองปลาปาก
ครูผู้ช่วย
ระดับ 2
1 | 2
นักวิชาการการเงิน
และบัญชี ระดับ 3
1 | 2
เจ้าพนักงาน
ธุรการ ระดับ 2
1 | 2 | 3 | 4
นักพัฒนาชุมชน
ระดับ 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายฯ ระดับ 3
1 | 2 | 3
นักวิชาการศึกษา
ระดับ 3
1 | 2 | 3
นักวิชาการ
สุขาภิบาล ระดับ 3
1
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 ขอเชิญร่วมงานบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 56 บ้านขุมคำ
........................................................................................................
 ประกาศฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย56
........................................................................................................
บริการจัดเก็บภาษีป้ายและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ออกบริการ จัดเก็บภาษีป้าย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 12:30:42 · ปริ้นท์
การติดตั้งป้ายโฆษณาและการขอใบอนุญาตโฆษณา
           เจ้าหน้าที่เทศกิจแนะนำผู้ประกอบการร้านต่างๆ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณา และแนะนำให้ดำเนินการขอใบอนุญาตโฆษณา

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 12:25:14 · ปริ้นท์
เรื่องร้องเรียนจากสถานีสูบน้ำห้วยโมง
           เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับนิติกรออกสำรวจ กรณีสถานีสูบน้ำห้วยโมงแจ้งให้ชาวบ้านที่เลี้ยงแพะบริเวณพนังกั้นน้ำของห้วยโมง (บ้านดงบัง) ลื้อถอนคอกแพะและหาพื้นที่เลี้ยงใหม่

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:52:42 อ่านต่อ · 132 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการเทศกิจออกตรวจชุมชน
           เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตรวจการลุกล้ำที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ และแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วย นายหวัง หาศิริ เลขานุการนายกฯ ร่วมออกตรวจร้านเกมส์ที่เปิดใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ แนะนำให้ดำเนินการขอใบอนุญาต ต่างๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อย

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:47:03 อ่านต่อ · 122 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำสาธารณะ
           โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำสาธารณะ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบพันธุ์ปลาให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านตัวเอง ... นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก นายฉลอง คำแสง ปลัดเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบพันธุ์ปลา

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:34:12 · ปริ้นท์
โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาปาก จัดโครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช และสามารถให้คำแนะนำปฐมพยาบาลผู้ที่แพ้พิษสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชได้ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก

admin เมื่อ พฤศจิกายน 21 2013 10:29:27 อ่านต่อ · 168 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กีฬาปฐมวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาปาก
           กีฬาปฐมวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาปาก วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
           เวลา ๐๗.๔๕ น. เริ่มขบวนพาเหรด บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองปลาปาก มุ่งสู่สนามกีฬาศูนย์เด็กเล็กวัดศรีเทพดาราม หน้ากองอำนวย การ ปรัมพิธี
          เวลา ๐๘.๑๙ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาปาก ประจำปี ๒๕๕๖ นายเสถียร มีบุญ (สจ.เมืองหนองคาย) เป็นผู้นำอ่านแถลงการณ์เปิดงาน
          เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬา (การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันตักน้ำใส่ขวด การแข่งขันโยนบอลใส่ตะกร้า การแข่งขันเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า การแข่งขันกินขนม การแข่งขันอุ้มบุญ การแข่งขันแต่งตัวลูกรัก )
          เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบของรางวัลแข่งขันกีฬา
          พิธีปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาปาก โดยนายฉลอง คำแสง (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก) กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ในงานปิดพิธีประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมกีฬาปฐมวัย

admin เมื่อ เมษายน 01 2013 10:14:38 · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬา 4 ต้านภัยยาเสพติด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาปาก

เรื่อง การจัดงานกีฬา 4 วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖

         รายงานผลการประกวด และการแข่งขันกีฬา 4 วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

รางวัลประเภทประกวดขบวนพาเหรด
ผลการประกวดขบวนพาเหรด จำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
๑.รางวัลชนะเลิศ ม.๖ บ้านไทยสามัคคี ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
๒.รองชนะเลิศอันดับ๑ ม.๑ บ้านหนองปลาปาก ๒,๐๐๐ บาท
๓.รองชนะเลิศอันดับ๒ ม.๔ บ้านนาโพธิ์ ๑,๕๐๐ บาท
ชมเชย ม.๒ บ้านโนนสวรรค์ ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๓ บ้านดอนก่อ ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๕ บ้านขุมคำ ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๗ บ้านเสียว ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๘ บ้านดงบัง ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๙ บ้านจำปาทอง ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๑๐ บ้านดอนก่อ ๑,๐๐๐ บาท
ชมเชย ม.๑๑ ชุมชนบ้านโพนงาม ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศผลการแข่งขันกีฬา 4วัยต้านภัยยาเสพติดปี 2556

admin เมื่อ มกราคม 26 2013 15:51:21 อ่านต่อ · 408 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง ปี 2555
ภาพกิจกรรมงานแข่งเรือและประเพณีลอยกระทงตำบลหนองปลาปาก ประจำปี 2555

admin เมื่อ มกราคม 26 2013 15:30:36 อ่านต่อ · 340 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
5 ธันวามหาราช 2555
          งานวันพ่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สนามอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ มกราคม 26 2013 15:20:45 อ่านต่อ · 333 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ทดลองเครื่องสูบน้ำสำหรับข้าวนาปรัง
          ทางเทศบาลฯ ทำการทดลองเดินเครื่องสูบน้ำ สำรับทำนาปรังในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2555 ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร ตรวจเช็คดูตามคลอง ที่จะส่งน้ำไปยังนาข้าวของท่าน ว่ามีปัญหาประการใดหรือไม่
          หากพบปัญหา ให้แจ้งมายังเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ของเราได้ทุกเวลา ทางเทศบาลฯจะได้ช่วยกันแก้ไข ในทันทีแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อบริการประชาชนทุกท่าน
          ขอความร่วมมือช่วยกันตรวจเช็คดูคลองน้ำ..

admin เมื่อ มกราคม 26 2013 14:09:34 อ่านต่อ · 424 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 1 จาก 2 1 2 >
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

ยังไม่มีข้อความ
www.tessabalnongplapak.net
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079
ผู้ดูแลระบบ ชินพันธุ์ สุวรรณจรัญศรี Tel. 089-8888840 E-mail : chinapan_03@hotmail.com