เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC24/06/2017 19:08:09
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 4
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
โครงการอำเภอยิ้ม ปี 2558
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายอำเภอศรีเชียงใหม่ นายไพทูรย์ จิตต์สุทธิผล พร้อมด้วย นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ออกบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้ม ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 15:00:09 อ่านต่อ · 352 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
         กิจกรรม งานกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 14:51:28 อ่านต่อ · 353 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558
          คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาปาก นำโดย นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช นำ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตำบลหนองปลาปาก ลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 14:44:33 อ่านต่อ · 386 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559
         ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้กำหนดจัดงานกีฬาสี่วัยต้ายภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภท คือฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย - หญิง ตะกร้อชาย - หญิง และชักคะเย่อหญิง

admin เมื่อ ธันวาคม 04 2015 22:22:03 อ่านต่อ · 341 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
           โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558

admin เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 18:51:50 อ่านต่อ · 498 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักภาพ
          โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตกร ในเขตตำบลหนองปลาปาก ประจำปีงบประมาน 2558 วัน 15-19 มีนาคม 2558 จัดโดย เทศบาลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ มีนาคม 26 2015 20:25:46 อ่านต่อ · 590 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมงานวันมะเขือเทศประจำปี 2558
          เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกิจกรรมโครงการ “จัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมงานวันมะเขือเทศประจำปี ๒๕๕๘” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีของอำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยกันฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอศรีเชียงใหม่ให้ดีขึ้น เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขบวนแห่งานวันมะเขือเทศ

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 06:13:41 อ่านต่อ · 654 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคาราชเกมส์ ครั้งที่ 5
          เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคาราชเกมส์” ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต ๔ อำเภอได้แก่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีของบุคลากรภายในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 06:06:47 อ่านต่อ · 627 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก
          นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้จัดโครงการ “มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก” ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โดยเทศบาลตำบลหนองปลาปากร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๘ มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับประชาชนทั้ง ๑๑ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาปาก

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:59:37 อ่านต่อ · 614 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการ กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
          นายปราการ อินทร์รอด ส.อบจ เขต 3 อำเภอท่าบ่อ และ นายเสถียร มีบุญ ส.อบจ เขต 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “กีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” ในวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:52:07 อ่านต่อ · 632 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสนุกสนาน และส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:45:17 อ่านต่อ · 637 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 2 จาก 4 < 1 2 3 4 >
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079