กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 28 2016 11:12:51
          เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ขึ้นภายใต้คำขวัญ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ เล่นเกม และตอบคำถาม มีรางวัลมอบให้กับเด็กๆทุกคนที่กล้าแสดงออก

เพิ่มเติม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ขึ้นภายใต้คำขวัญ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ เล่นเกม และตอบคำถาม มีรางวัลมอบให้กับเด็กๆทุกคนที่กล้าแสดงออก