โครงการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัขและแมวประจำ ปี 59
เขียนโดย admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:03:52
          วันที่28มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำ โครงการออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิด ในสุนัขและแมวประจำ ปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาล ตำบลหนองปลาปาก เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจาก ตำบลหนองปลาปาก

เพิ่มเติม
          วันที่28มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำ โครงการออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิด ในสุนัขและแมวประจำ ปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาล ตำบลหนองปลาปาก เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจาก ตำบลหนองปลาปาก