ประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:18:46
          ประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2559ระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2559 แผนระยะยาว 3 ปี (2559-2561) โดย นาย ฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนทั้ง 11 ชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เพิ่มเติม
          ประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2559ระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2559 แผนระยะยาว 3 ปี (2559-2561) โดย นาย ฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนทั้ง 11 ชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว