โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:21:46
          การอบรมโครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เพิ่มเติม
          การอบรมโครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย