โครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ กรกฎาคม 11 2016 20:17:35
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำโครงการ โครงการป้องกัน อุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อลดปัญหาการจมน้ำเสียชีวิต....

เพิ่มเติม
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำโครงการ โครงการป้องกัน อุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อลดปัญหาการจมน้ำเสียชีวิต ที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค พบว่าเด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตครั้งละหลายๆ คนพร้อมกัน เนื่องจากเด็กไม่รู้ทักษะวิธีการเอาชีวิตรอดที่ถูกต้อง และนอกจากนี้ช่วงเดือน ที่พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเดือน เมษายน รองลงมา คือ เดือน มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ดังนั้น กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2559 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันสาเหต ุที่เป็นอันตรายต่อการเสียชีวิต ของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองปลาปาก