โครงการกีฬาปฐมวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2017 22:01:39
           วันที่ 18 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปฐมวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560 เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียนได้สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในระดับปฐมวัย ระดับอนุบาล ให้เด็กรู้จักและ รักการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เด็กได้รับความสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการ สานสัมพันธ์รักในครอบครัว ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ให้มีกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เพิ่มเติม
           โครงการกีฬาปฐมวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว วันที่ 18 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปฐมวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560 เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียนได้สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในระดับปฐมวัย ระดับอนุบาล ให้เด็กรู้จักและ รักการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เด็กได้รับความสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการ สานสัมพันธ์รักในครอบครัว ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ให้มีกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย