เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC24/06/2017 19:00:14
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 4
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
สภาพทั่วไป
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 78.02 ต.ร.กม. หรือประมาณ 33,096 ไร่
          ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลพานพร้าวและตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
          ทิศใต้ ติดกับตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อและตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
          ทิศตะวันออก ติดกับตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ และตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
          ทิศตะวันตก ติดกับตำบลด่านศรีสุข และอำเภอโพธิ์ตาก
          จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้น กับอีก 1 ชุมขน
                    หมู่1 บ้านหนองปลาปาก
                    หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์
                    หมู่3 บ้านดอนก่อ
                    หมู่4 บ้านนาโพธิ์
                    หมู่5 บ้านขุมคำ
                    หมู่6 บ้านไทยสามัคคี
                    หมู่ 7 บ้านเสียว
                    หมู่8 บ้านดงบัง
                    หมู่9 บ้านจำปาทอง
                    หมู่10 บ้านดอนก่อ
                    ชุมชนที่11 บ้านโพนงาม (ขึ้นตรงกับบ้านไทยสามัคคี หมู่ 6 )

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพทั่วไป
          2.1 การคมนาคม / การจาราจร
              2.1.1 ถนน
                    จำนวนถนนลูกรัง 5 สาย
                    จำนวนถนนลาดยาง 5 สาย
                    จำนวนถนนคอนกรีต 12 สาย
                    จำนวนถนนอื่นๆ - สาย
              2.1.2 สะพาน
                    จำนวนสะพานคอนกรีต 4 แห่ง
                    จำนวนสะพานเหล็ก - แห่ง
                    จำนวนสะพานไม้ - แห่ง
                    จำนวนสะพานอื่นๆ - แห่ง
              2.1.3 แหล่งน้ำ
                    จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน - สาย จำนวนหนอง 17 แห่ง , คลอง 3 สาย
                    จำนวนคลองชลประทาน 4 แห่ง จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 1 แห่ง
                    จำนวนบ่อบาดาลเอกชน - แห่ง จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ - แห่ง
                    จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน - แห่ง

          2.2 การประปา
                    จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 1,201 ครัวเรือน
                    จำนวนครัวเรือนทื่ไม่มีน้ำประปาใช้ 731 ครัวเรือน
          ไฟฟ้า
                    ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่
                    จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,930 ครัวเรือน
                    จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 2 ครัวเรือน
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079