เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC24/06/2017 18:56:53
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 4
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
ข้อมูลด้านสังคม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสังคม
          4.1 ข้อมูลชุมชน จำนวนชุมชน (ข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
ชื่อชุมชน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร รวม ผู้นำชุมชน
ชาย หญิง
ม.1 บ้านหนองปลาปาก 120 198 199 397 นางคำใบ ทับชา (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.2 บ้านโนนสวรรค์ 188 366 380 749 นายเด่น นวนคำสิงห์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.3 บ้านดอนก่อ 180 319 326 645 นายเข็มชาติ จันทิมา (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.4บ้านนาโพธิ์ 208 424 424 863 นายปัน เมืองภู (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.5บ้านขุมคำ 186 360 360 697 นายสังวาล พรมมา (กำนัน)
ม.6 บ้านไทยสามัคคี 399 756 756 1,514 นายสุภาพ คุณกะ (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.7 บ้านเสียว 220 378 378 800 นายวิลัย จันทร์ศรี (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม. 8 บ้านดงบัง 260 499 499 957 นายสมภาน แก้วประดิษฐ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม. 9บ้านจำปาทอง 148 282 284 558 นายวาสนา ปานกล้า (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.10บ้านดอนก่อ 139 268 266 550 นายสนอง คำแสง (ผู้ใหญ่บ้าน)
ม.11บ้านโพนงาม         นางระเบียบ เมืองพวน (ประธานชุมชน)
รวม 2,048 3,850 3,872 7,730  

หมายเหตุ ม.11 บ้านโพนงามขึ้นตรงกับม.6 บ้านไทยสามัคคี ประชากรรวมกัน ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน แต่มีประธานชุมชน

          4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
                    ผู้สูงอายุ 790 คน
                    คนพิการ 164 คน
                    ผู้ป่วยโรคเอดส์ 16 คน

          4.3 ข้อมูลสถานการศึกษา
                    จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 5 แห่ง
                    จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดทองถิ่น 15 คน
                    จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น - คน
                    จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น - คน
                    จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดทองถิ่น 9 คน
                    จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 220 คน

          4.4 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                    จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
                    จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 9 คน
                    จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 135 คน

          4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อน
                    จำนวนสวนสาธารณะ - แห่ง
                    จำนวนห้องประชุมประชาขน - แห่ง
                    จำนวนลานกีฬา - แห่ง
                    จำนวนสนามกีฬา 11 แห่ง
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079